Kwaliteit

Wat verstaan we onder een kwaliteitsvertaling?

Een kwaliteitsvertaling is een originele tekst die correct is omgezet naar een vreemde taal en trouw blijft aan de inhoud, de stijl en het taalniveau van het origineel, dit alles in een correcte taal wat betreft zinsbouw, spelling en semantiek. Het gebruik van de juiste terminologie is een ander, niet onbelangrijk element. iable.

Kortom, een kwaliteitsvertaling leveren is niet voor iedereen weggelegd. Professioneel vertaler word je niet vanzelf. Je moet er een langdurige opleiding voor volgen en veel ervaring opdoen.

Kwaliteit

Hoe komt een kwaliteitsvertaling tot stand?

De kwaliteit van onze service is te danken aan de bekwaamheid van de vertalers, de revisie van de vertaling, en de betrouwbaarheid van de service:

1/ De juiste keuze: een bekwame vertaler: De kwaliteit van een vertaling schuilt in de eerste plaats in de keuze van de expert die uw documenten vertaalt. ETN werkt uitsluitend met professionals die enkel naar hun moedertaal vertalen. Elk van onze experts is in het bezit van een diploma van een universiteit of hogeschool voor talen. Al onze vertalers zijn ervaren professionals met verschillende jaren ervaring op vertaalgebied, gespecialiseerd in een welbepaald vakgebied (redactionele, technische en industriële, medische, juridische teksten, enz.).

2/ Kwaliteit betekent dat de vertaling vervolgens zorgvuldig wordt nagelezen. Tijdens deze revisie worden de vertaalde teksten integraal nagelezen en eventueel aangepast om de laatste onvolmaaktheden weg te werken: verbetering van de spelling, de zinsbouw, harmonisatie van de terminologie en verbetering van de stijl.
Al onze vertalingen worden op die manier nagelezen. Zonder enige uitzondering.

3/ Een kwaliteitsvolle vertaalservice betekent ook dat u steeds kunt rekenen op een uitstekende service: De vertaler die u nodig heeft is beschikbaar op het ogenblik dat u hem nodig heeft. Enkel een wereldwijd netwerk met vele talenten, in alle talen en in alle vakgebieden maakt dit mogelijk. Zodra de levertermijn is afgesproken, ook al is die erg krap, is het van groot belang dat deze termijn wordt nageleefd zodra het project van start gaat.

Beschikbaarheid en naleving van termijnen is iets waarop u echt kunt vertrouwen bij ETN.