Diensten

Vertaling

In het kort beschreven bestaat vertalen uit het omzetten van de inhoud van een geschreven tekst in een vreemde taal, in overeenstemming met de stijl en het taalniveau van de originele tekst.

 • De terminologie (algemeen, technisch, jargon, enz.) staat centraal en moet vaak gevalideerd worden door de klant. Want ook al zijn de vertalers gespecialiseerd in het specifieke vakgebied, toch is de gebruikte terminologie vaak eigen aan elk bedrijf.
 • Vertalen is een vak apart! 
 • Hoe goed men een taal ook beheerst, niemand kan zich zomaar opwerpen als professioneel vertaler zonder eerst een opleiding te volgen. De kennis van de doeltaal is van primordiaal belang, maar die van de eigen moedertaal is dat nog meer.
 • Bij ETN worden alle teksten, zonder enige uitzondering, vertaald door gediplomeerde en ervaren vertalers die uitsluitend naar hun moedertaal vertalen.
 • We kunnen ook vertalingen verbeteren die door één van uw interne medewerkers werd gemaakt, om onvolmaaktheden weg te werken, de vorm en de stijl te verbeteren en dus de boodschap krachtiger te maken.

Diensten

Lokalisatie

Lokalisatie bestaat erin de content van een website of een software te vertalen, en tegelijk de technische aspecten van het proces te beheren. De content zal aangepast worden in het specifieke formaat waarin hij is opgemaakt (digitaal, web, grafische vormgeving, enz.).

 • Deze dienst bevat de verwerking van uw computerbestanden in hun originele formaat, evenals de technische aanpassingen van deze bestanden aan het gebruik ervan in hun nieuwe omgeving (lettertypes, enz.). ETN beheert al deze aspecten voor u en bezorgt u op die manier een gebruiksklaar eindproduct.
 • Een andere vorm van lokalisatie is de aanpassing van vertaalde content aan een lokale markt en aan zijn specifieke kenmerken en gevoeligheden. In dit geval vertoont lokalisatie gelijkenissen met vertaling-copywriting.

Diensten

Tolkwerk

Tolken (of 'simultaan vertalen') bestaat uit het mondeling en meestal rechtstreeks vertalen van een toespraak of een gesproken inhoud (conferentie, video, opname).

 • Een tolk is niet noodzakelijk een vertaler, en vice versa. Het zijn twee verschillende vakgebieden. Voor tolkwerk is een bijkomende doorgedreven opleiding nodig.
 • Tolken kan 'simultaan' gebeuren (bv. de tolk vertaalt rechtstreeks vanuit een cabine), 'consecutief' (in dit geval last de spreker pauzes in om de tolk de kans te geven om te vertalen, dit gebeurt wanneer een tolk een delegatie begeleidt of optreedt als tussenpersoon voor een beperkte groep mensen). In dat geval spreken we ook van een 'verbindingstolk'.
 • Tolken kan gebeuren in één richting (bv. van Engels naar Frans) of in twee richtingen, door één tolk, of meerdere tolken, in functie van de intensiteit van het werk en het verloop van de vergaderingen.
 • Voor simultaan tolkwerk van meer dan 45 minuten moeten er minstens twee tolken aanwezig zijn.

Diensten

Tolkmateriaal

In het kader van de organisatie van uw tolkopdrachten (seminarie, conferentie, ondernemingsraad, enz.) zorgt ETN voor de levering van het nodige materiaal om het evenement goed te laten verlopen: cabines, micro's voor de sprekers, koptelefoons voor de assistentie, geluidsinstallatie en luidsprekers, enz.

 • Voor de kleinere tolkopdrachten (tot 25 personen) leveren we ook tolkkoffers die alle nodige materiaal en aansluitingen bevatten, in klein formaat en gebruiksvriendelijk, zonder zware installaties.
 • Op aanvraag kan er gedurende het hele evenement een technieker aanwezig zijn om eventuele onvoorziene omstandigheden het hoofd te bieden en om de vragen van uw teams te beantwoorden.
 • Voor de installatie van de cabines is er een evaluatie van de plaats van gebeuren nodig (beschikbare ruimte, geluidsmateriaal dat ter plaatse reeds aanwezig is, bekijken waar de tolken het best geïnstalleerd kunnen worden voor nog meer efficiëntie). Aarzelt u niet contact met ons op te nemen voor bijkomende informatie.

Diensten

'Beëdigde' vertaling

Een beëdigde vertaling is een vertaling gemaakt door een vertaler die is ingeschreven en erkend bij een gerechtelijke of administratieve instantie (een rechtbank, een notaris).

 • De handtekening en stempel van de vertaler maakt de vertaling bruikbaar voor gerechtelijke doeleinden (vonnis, proces), of voor om het even welke andere officiële akte.
 • Voor bepaalde specifieke procedures moet een beëdigde vertaling bovendien 'gelegaliseerd' worden door de rechtbank van eerste aanleg waar de beëdigde vertaler is erkend. 

Een beëdigde en gelegaliseerde vertaling wordt over het algemeen aanvaard door elke gerechtelijke of administratieve instantie binnen de Europese Unie.

 • Voor gebruik buiten de Europese Unie moet een vertaling soms ook een stempel dragen van het Ministerie van Justitie en van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, en in sommige gevallen zelfs die van de ambassade van het desbetreffende land.
 • Elk land heeft zijn eigen regels op dat vlak. Wij bieden u hieromtrent onze expertise aan en begeleiden u doorheen het volledige legalisatieproces.

Diensten

Vertaling-Copywriting

Sommige activiteitendomeinen (met name reclame) vereisen een specifiek type van werk: copywriting (het zuiver opmaken van teksten).

 • Vertaling-copywriting is meer dan een gewone vertaling: namelijk de aanpassing in een vreemde taal van een originele reclametekst. Deze dienst houdt een grotere vrijheid in voor de vertaler-copywriter ten opzichte van de originele tekst, zodat de doeltekst dichter aanleunt bij de gevoeligheden en gebruiken van het doelpubliek. 

Concreet wordt uw tekst eerst vertaald door een vertaler. Vervolgens zal een copywriter met de doeltaal als moedertaal de vertaling onder handen nemen en herwerken, zonder zich echt te baseren op de originele tekst, om uiteindelijk content te produceren van 'copywritingkwaliteit'.

Diensten

Taalkundig advies

Onze diensten gaan verder dan vertalingen op zich.

We kunnen u advies verlenen in alle zaken die betrekking hebben op vreemde talen.

Bijvoorbeeld:

 • de (schriftelijke en mondelinge) talenkennis testen van een sollicitant voor een functie binnen uw organisatie
 • de kwaliteit van een schriftelijke communicatie evalueren
 • aanbevelingen doen met het oog op de verbetering van deze kwaliteit, enz.

Aarzelt u niet contact met ons op te nemen voor een gepersonaliseerde offerte.